» » Про затвердження заходів щодо подолання
Інформація до новини
  • Переглядів: 2931
  • Автор: BAS
  • Дата: 11-02-2011, 16:06
11-02-2011, 16:06

Про затвердження заходів щодо подолання

Категорія: Накази

ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ09.02.2011 Н А К А З № 53
м. Герца

Про затвердження заходів щодо подолання
дитячої безпритульності і бездоглядності
в навчальних закладах району у 2011 році

На виконання наказу Головного управління освіти і науки №26 від 21.01.2011 «Про затвердження заходів щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в навчальних закладах області у 2011 році» та з метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної підтримки

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити заходи щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в навчальних закладах району у 2011 році.
2. Проаналізувати та розглянути у II кварталі 2011 року на колегії відділу освіти райдержадміністрації питання щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності та підвищити рівень персональної відповідальності керівників всіх ланок освіти за дотриманням законодавства з цих питань.
3.Керівникам навчальних закладів:
3.1. Розробити відповідні заходи та забезпечити їх виконання.
3.2. Проаналізувати та розглянути у II кварталі 2011 року на педагогічних радах, нарадах питання щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності.
3.3.Інформувати про результати виконання наказу відділ освіти райдержадміністрації щороку до 01 грудня, починаючи з 2011 року.
4. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті відділу освіти райдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти М.І.Візітів


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
райдержадміністрації
09.02.2011 № 53


З А Х О Д И
відділу освіти райдержадміністрації
щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у 2011 році

№ п/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальні
1. Забезпечувати виконання наказу відділу освіти райдержадміністрації від 25.01.2010 №25 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку».
Формувати первинний облік дітей шкільного віку, які проживають в мікрорайонах шкіл. Списки затверджувати в сільських та міській радах. Здійснювати постійний контроль за навчанням дітей. Відповідно до термінів звітування Керівники навчальних закладів
3. Забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх шкіл, за екстернатною формою або на базі професійно-технічних навчальних закладів Постійно Керівники навчальних закладів
4. Надавати у місцеві служби зайнятості населення списки випускників 9-х і 11-х класів, які не навчаються і не працюють, потребують соціальної допомоги, реабілітації і влаштування для здобуття робітничої спеціальності. Протягом року Відділи освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
5. Забезпечити створення і ведення достовірної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, схильних до правопорушень, допускають пропуски без поважних причин навчальних занять тощо. До 05.09.2011 Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
6. Проводити спільні оперативно-профілактичні заходи (рейди „Урок”, „Канікули”, „Дискотека”, „Бар” та інш.) щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушеня або стали жертвами злочинної діяльності дорослих. Виявляти та повертати до навчання дітей шкільного віку, які не відвідують школу, надавати їм адресну допомогу Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
7. Створити у навчальних закладах об’єднання батьків, педагогів, громадськості з метою забезпечення педагогічного впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, схильних до протиправних дій. Проводити профілактичну роботу з такими дітьми, контролювати відвідування ними навчальних занять. До 01.02.2011 Керівники навчальних закладів
8. Виявляти дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, сприяти їх вилученню із сім’ї при безпосередній загрозі життю і здоров’ю, вирішенню питання про тимчасове влаштування таких дітей. Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
9. Відстежувати динаміку кількості дітей із сімей трудових мігрантів. Спільно з представниками органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та батьківської громадськості вивчати соціально-побутові умови проживання, домагатися встановлення офіційного опікунства та забезпечувати соціальний супровід таких дітей. Постійно Відділи освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
10. Забезпечувати взаємоінформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, служб у справах дітей, про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
11. Брати участь у спільних засіданнях Координаційної ради, нарадах, семінарах, тренінгах з питань соціального захисту дітей, попередження бездоглядності, жебракування, правопорушень серед неповнолітніх Протягом 2011 року відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
12. Посилити контроль за дотриманням житлових і майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, організувати роботу щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить дітям, сприяти поновленню їх прав на житло Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
13. Забезпечувати чітку організацію роботи інформаційно-пропагандистських (лекторських) груп щодо проведення правоосвітньої роботи з учнівською молоддю, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги дітям з девіантною поведінкою Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
14. Здійснювати постійний юридичний всеобуч батьківської громадськості за участю працівників юстиції та правоохоронних органів з метою забезпечення належного виховного впливу батьків на своїх дітей, залучення їх до превентивного виховання неповнолітніх . Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
15. Проводити тижні (декади, місячники) правоосвітньої та правовиховної роботи, єдині дні правових знань, в рамках яких організовувати круглі столи, лекторії, дискусійні клуби за участю працівників правоохоронних органів. Закріпити за середніми загальноосвітніми навчальними закладами відповідальних працівників відділень кримінальної міліції у справах дітей. Протягом 2011 року Відділ освіти райдержадміністрацій, керівники навчальних закладів
16. Забезпечувати наставництво над неповнолітніми, які перебувають на профілактичному обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей, з числа практичних психологів, соціальних педагогів, з метою надання їм практичної, психологічної та іншої допомоги, недопущення в подальшому скоєння неповнолітніми правопорушень та злочинів. Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
17. Широко залучати органи учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
18. Забезпечувати функціонування мережі позашкільних навчальних закладів, підвищення ефективності їх роботи, залучати до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей, підлітків, схильних до правопорушень
Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
19. Проводити інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, створення позитивної моделі сім’ї, формування відповідального батьківства, профілактику жорстокого поводження в родинах.
Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, РМК, керівники навчальних закладів
20. Забезпечувати виконання заходів, спрямованих на профілактику наркоманії, ВІЛ/СНІДу, пропаганду здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів.
Тримати на постійному контролі впровадження у навчально-виховний процес програм „рівний-рівному” та „Діалог”, «Школи проти Сніду» щодо формування у дітей та підлітків навичок здорового способу життя.
Розробляти та виконувати власні програми (заходи) щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя серед учнівської молоді. Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, РМК, керівники навчальних закладів
21. Проводити святкові заходи, «круглі столи», конференції, присвячені Дню захисту дітей, Дню матері, Дню сім’ї, Дню усиновлення. Травень - червень 2011 Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
22. Висвітлювати під тематичними рубриками у друкованих засобах масової інформації питання про подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, стан роботи щодо виконання програм соціального захисту дітей з метою привернення уваги населення до цієї соціальної проблеми, а також як найширшого залучення громадськості до її розв’язання.
Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, РМК
23. Сприяти функціонуванню пришкільних таборів праці та відпочинку, з денним перебуванням з метою максимального охоплення посильною суспільно корисною працею, організованими формами відпочинку і дозвілля дітей соціально незахищених категорій. Червень, 2011 Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
24. Співпрацювати з громадськими організаціями, благодійними фондами для підтримки програм боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проведення профілактичної превентивної роботи з учнівською молоддю. Постійно Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів


Методист РМК А.С.Бинзарскачать dle 10.3фильмы бесплатно

Якщо Вам сподобалась новина поділіться з друзями :

html-посилання на статтю
BB-посилання на статтю
Пряме посилання на статтю

Мітки до статті: подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (4)
Август 2019 (1)
Май 2019 (3)
Апрель 2019 (6)
Март 2019 (1)
{LINKFEED}
^