Інформація до новини
  • Переглядів: 3133
  • Автор: crihanid
  • Дата: 17-06-2011, 19:38
17-06-2011, 19:38

Наказ ГУОН ОДА 26.05.2011 №270

Категорія: Накази

Про підготовку закладів освіти області
до нового навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період 2011/2012 років

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 436 „Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року”, з метою забезпечення своєчасної підготовки закладів освіти області до нового навчального року та належного їх функціонування в опалювальний сезон 2010/2011 років, дотримання температурного режиму приміщень, безаварійної експлуатації котельного господарства та інженерних мереж, а також для покращення безпечних умов праці обслуговуючого персоналу

НАКАЗУЮ:

1. Для забезпечення контролю за станом підготовки закладів освіти до організованого початку нового 2011/2012 навчального року та осінньо-зимового періоду затвердити склад моніторингової групи, що додається.
2. Провести 29 серпня 2011 року Крайові збори керівників навчальних закладів "Щодо результатів розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та визначенню завдань на 2011/2012 навчальний рік".

3. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради та Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директорам шкіл-інтернатів, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів:
3.1. Провести упродовж червня поточного року у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів звітування керівників про виконану за рік роботу в обов'язковому порядку, у тому числі про використання коштів, що надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів, з обов'язковим оприлюдненням фінансових звітів на відповідних веб-сайтах, інформаційних стендах.
3.2. До 10.06.2011 виходячи, з наявних учнівських контингентів, переглянути та конкретизувати замовлення на підручники для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформацію подати в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
3.3. Провести 30.08.2011 серпневі конференції педагогічних працівників, у ході яких обговорити поточний стан початкової освіти та її готовність до переходу з 1 вересня 2012 р. на новий Державний стандарт початкової загальної освіти та педагогічні інновації, виявлені під час проведення Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи", а також вжити заходів до впровадження їх у практику роботи підвідомчих навчальних закладів.
3.4. До 25 серпня 2011 року завершити комплектування дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів педагогічними працівниками.
3.5. До 10.06.2011 розробити плани роботи щодо навчання володінню всіма педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів основами інформаційно-комунікативних технологій.
3.6. До 31.08.2011 провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої та професійно-технічної освіти.
3.7. До 15.08.2011 забезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших класів, залучення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємців, громадськості, меценатів та спонсорів до участі в акції "Дай руку, першокласнику!".
3.8. До 14.08.2011 провести регіональні огляди-конкурси щодо стану підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року.
3.9. Вжити заходів для переходу усіх загальноосвітніх навчальних закладів на однозмінний режим роботи.
3.10. Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують, а у разі потреби до 25.08.2011 переглянути та затвердити маршрути руху шкільних автобусів.
3.11. Зосередити увагу на неухильному виконанні постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 „Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, вжити заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.
3.12. Забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2011 року Дня знань.
3.13. Подати 01.09.2011 до 1000 інформацію про організований початок 2011/2012 навчального року відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи на електронні адреси: s_prinko@ukr.net, ayren608@rambler.ru .
3.14. До 25.09.2011 проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних заходів щодо стовідсоткового залучення дітей п’ятирічного віку до здобуття різних форм дошкільної освіти.
3.15. Забезпечити виконання обсягів державного замовлення прийому учнів до професійно-технічних та студентів до вищих навчальних закладів, укладання договорів з державною службою зайнятості, зацікавленими підприємствами та організаціями на підготовку кадрів.
3.16. Забезпечити реалізацію комплексних заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до початку нового 2011/2012 навчального року, належного та безперебійного їх функціонування в осінньо-зимовий період.
3.17. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів місцевих бюджетів першочергово на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень навчального призначення, відомчого господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж.
3.18. До 01.10.2011 завершити реалізацію заходів з підготовки і забезпечення належного функціонування в опалювальний сезон 2011/2012 років відомчих котелень, систем опалення, водопостачання, газових, електричних та каналізаційних мереж, забезпечити повну потребу в твердому паливі.
3.19. Привести у належний санітарно-технічний стан приміщення господарського призначення, джерела водопостачання, забезпечити регулярну їх дезінфекцію та знезараження.
3.20. Вжити заходів для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, ліфтів або підйомників, спеціальних туалетних кімнат та вбиралень).
3.21. Здійснити своєчасне укладання договорів з енергопостачальними підприємствами на споживання теплової енергії від централізованих мереж та природного газу для відомчих котелень. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті енергоносії (водо-, тепло-, електро-, газопостачання), забезпечити повну поточну оплату та недопущення заборгованості.
3.22. Призначити відповідальних осіб за загальний стан, експлуатацію, збереження котельного обладнання, інженерно-комунікаційних мереж та організувати проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці операторів котелень, обслуговуючого персоналу.
3.23. Посилити контроль за виконанням вимог нормативних актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти області, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання. Підготувати комплекс заходів щодо негайного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Особливу увагу звернути на електробезпеку, загальний стан електрогосподарства, трансформаторних підстанцій, протипожежний стан. Укомплектувати навчальні заклади засобами пожежегасіння.
3.24. Забезпечити умови для термінового ремонту комунікацій (розчищення під’їзних шляхів, місць прокладання тепломереж, водокомунікаційних засобів, ліній електропередач тощо).
3.25. Розробити плани ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах навчально - виробничої бази, енергетичного і газового господарства. Затвердити склад аварійних бригад.
3.26. У випадках вимушеного припинення навчально-виховного процесу в зв’язку із значним пониженням температури повітря, стихійним лихом, епідемічними захворюваннями терміново інформувати Головне управління освіти і науки облдержадміністрації (протягом години).
3.27. До 20.09.2010 провести районні, міські огляди стану готовності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних навчальних закладів до опалювального сезону.
3.28. Забезпечити відповідно до законодавства отримання навчальними закладами державних актів на землю.
3.29. Розглянути стан готовності навчальних закладів до осінньо-зимового періоду на засіданнях колегій та тематичних нарадах. Інформацію про проведену роботу надати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 20 серпня та 20 вересня 2010 року.

4. Директору ІППО Чернівецької області Біляніну Г.І.:
4.1. До 15.06.2011 узагальнити звіти відділів, управлінь освіти щодо наявних учнівських контингентів, переглянути та конкретизувати замовлення на підручники для загальноосвітніх навчальних закладів.
4.2. До 20.06.2011 розробити і подати на затвердження графік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н.р.

5. Начальнику Групи по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області Стінському Ю.Ю.:
5.1. Здійснювати постійний контроль за станом підготовки та функціонування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів області в опалювальний сезон 2011/2012 років.
5.2. До 25.09.2011 підготувати узагальнені матеріали з питань готовності навчальних закладів області до навчального року та роботи в осінньо-зимовий період для розгляду на засіданні колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

6. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті "Освіта Буковини" та розмістити на сайті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління М.Бауерскачать dle 10.3фильмы бесплатно

Якщо Вам сподобалась новина поділіться з друзями :

html-посилання на статтю
BB-посилання на статтю
Пряме посилання на статтю
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Архів новин

Апрель 2019 (3)
Март 2019 (1)
Февраль 2019 (6)
Январь 2019 (4)
Декабрь 2018 (5)
Ноябрь 2018 (23)
{LINKFEED}
^